Количка

0 артикула

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на онлайн магазина 2hand.gr


 

I. ДЕФИНИЦИИ

 

ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите

ЗЗЛД – означава Закон за защита на личните данни.

ЗПУ – означава Закон за пощенските услуги.

САЙТ, ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, ОНЛАЙН МАГАЗИН – означава уебсайта находящ се на интернет адрес: www.2hand.gr

ФИРМА, ТЪРГОВЕЦ - Иллая ЕООД

ПОЛЗВАТЕЛ, КЛИЕНТ – означава лице ползващо сайта www.2hand.gr

ПОТРЕБИТЕЛ – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

ЛИЧНИ ДАННИ - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

ОБЩИ УСЛОВИЯ - означава настоящите общи условия.

 

II. СТРАНИ ПО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия са предназначени да уреждат взаимоотношенията между:

 1. ИЛЛАЯ ЕООД -  търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление:  с.Сулица 6062, общ.Стара Загора, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203860434, с интенет магазин, находящ се на адрес www.2hand.gr, наричано по-нататък Търговец, и

 2. ползвателите на този Сайт.  Ползвател може да бъде всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта за покупка на стоки. Малолетни физически лица (ненавършили 14 /четиринадесет/ години), непълнолетни физически лица (на възраст между 14 /четиринадесет/ и 18 /осемнадесет/ години) без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват Онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

 

III. ПРИЕМАНЕ/НЕПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. По време на финализиране на всяка конкретна поръчката с поставянето на отметка пред “Съгласен съм с Условия“, Клиентът извършва електонно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия. С кликване върху бутона “Финализирай поръчката“ Клиентът се счита за обвързан с Общите условия на Сайта. Съгласието на Клиента с настоящите Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от Сайта или докато не са изплатени всички дължими суми към Търговеца.

2. В случай, че Ползвателят не е съгласен с Общите условия е препоръчително да не използва Сайта за извършване на покупки на стоки.

 

IV. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Търговеца по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители/Клиенти, без да е необходимо да бъдат предварително уведомявани за това. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред - не засягат поръчките, потвърдени от Търговеца преди този момент.


 

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание на Сайта (снимки, текстове, търговска марка, лого или друга информация) са собственост на Търговецът. Копирането на информация, без негово съгласие, не прехвърля авторски права и се наказва по предвидени от закона начини. Търговецът си запазва правото да променя текстове, снимки, дизайн, рекламни банери и други по Сайта по всяко време.

 

VI. СТОКИ

1. Всички изложени за продажба стоки в Сайта - дрехи и аксесоари, са втора употреба, единични бройки и отговарят напълно на изискванията на българското законодателство за търговия с употребявани стоки. Търговецът  продава артикули, които не са закупени директно от производителя и не може да гарантира тяхната автентичност!

2. Цялата информация за конкретния продукт е надлежно отбелязана в неговото описание. Част от  информацията (размер, състав на материята) е взета от конкретния етикет на  производителя. Тъй като дрехите са втора употреба, възможно е да липсват етикети, премахнати от предишните собственици. Поради тази и други причини е възможно предлаганата информация за конкретен продукт  да не е изчерпателна. В такъв случай, Търговецът ще предостави исканата допълнителна информация на Клиента, доколкото такава му е известна.

3. Характеристиките, спецификациите и описанието на стоките, посочени в сайта, могат да бъдат променяни от Търговеца по всяко време без да е длъжен да уведомява предварително Клиентите.

4. Всички артикули биват грижливо оглеждани, описвани и фотографирани. Ако се констатира дефект, то той бива изрично посочван и фотографиран. Състоянието на някои от артикулите е обозначено „с етикет“. Търговецът не гарантира, че конкретния артикул е нов, нито автентичността на съответния производител.

5. За всеки продукт се използват технически средства за заснемането и представянето му. Всички изображения, поместени на Сайта имат за цел да пресъздадат колкото се може по-точна представа за предлаганата стока. Въпреки това е възможно доставен продукт да се различава незначително от изображението - напр: лек нюанс в цвета на дрехата. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Търговеца за такива несъответствия. Също така Търговецът не носи отговорност при разминаване на цветовете на продуктите, когато това се дължи на настройките на приемното устройство на Клиента.

 

VII. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Регистрацията в Сайта е доброволна и безплатна. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са отбелязани със звездичка.

2. Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни или точни данни. Търговецът не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн магазина в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Търговецът си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

3. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят ще получи потвърждение чрез e-mail с детайли за профила.

4. В случай на промяна на данните, ползвателят се задължава своевременно да ги актуализира.

5. Клиентът може по всяко време:

 • след регистрацията да променя въведените в профила си данни, с изключение на случаите на потвърдена от Търговеца поръчка, която все още не е получена на заявения от Клиента адрес;

 • да се дерегистрира от системата с изпращане искане за дерегистрация в свободен текст на e-mail: eshop@2hand.gr.

6. Потребителят носи изцяло отговорността пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

7. С регистрирането си в Сайта Ползвателят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.

8. Профилите на Клиенти, които нарушават условията за ползване на онлайн магазина, както и профилите на Клиенти, които ги използват не по предназначение, могат да бъдат заличавани от Търговеца.

 

VIII. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн – магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог - файлове на сървъра на www.2hand.gr на IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация.


  

IX. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - линк


 

X. ЦЕНИ

1. Всички представени цени в българският вариант на сайта (www.2hand.gr/bg/) са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Търговецът си запазва правото да ги променя по свое усмотрение и по всяко време, без да е длъжен да уведомява предварително Клиентите.  Възможно е цените да бъдат променяни повече от веднъж.

2. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка. Цената за доставка е посочена отделно при поръчката.

3. Търговецът си запазва правото при изпълнение на поръчка на Клиент да начислява допълнителни отстъпки извън описаните в Сайта.

4. В случаите, когато за определени стоки, предлагани в онлайн магазина, е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага в онлайн магазина, за тази стока, наред с редовната й цена, се посочва и съответната намалена цена.

 

XI. ПОРЪЧКА

1. Клиентите могат да закупуват продукти, предлагани в Сайта, само чрез електронна поръчка.  Могат да се купуват само продуктите, които могат да се добавят в потребителската количка с кликване върху бутона “Добави в количката“.

2. При продажба на конкретен артикул той е видим в Сайта за определен период от време с надпис “ПРОДАДЕНО” и не може да бъде поръчван от Клиент.

3. Добавянето на една стока в потребителската количка, без да бъде приключена поръчката, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката!

4. При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по e-mail, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, екипът на 2hand.gr има право да се свърже с Клиента на посочения от него e-mail или телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и доставката.

5. В случай на допусната техническа грешка в Сайта (относно цена, наличност на продукт и др.) Търговецът си запазва правото да откаже дадена поръчка, като за това не дължи обезщетение от какъвто и да е характер.


 

XII.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Цената на поръчаните артикули плюс цената за доставка се заплащат с:

 1. с наложен платеж -  заплащането на поръчан продукт се осъществява в момента на доставка, т.е когато куриерът посети Клиентът на посочения от него адрес. Клиентът получава заедно със стоката, касова бележка и документ, в който е посочено: поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Търговеца сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка. На Клиент, който има много непотърсени/отказани поръчки с наложен платеж и злоупотребява с този метод на плащане, може да му бъде въведено временно или постоянно само електронно или по банков път заплащане!

        2. по друг начин, уговорен между Клиента и Търговеца.


 

ХIII. ДОГОВОР

1. Електронната поръчка на стока през Сайта има силата на сключен договор от разстояние за покупко-продажба. Договорът се счита за сключен:

 • от страна на Клиента - след кликане на бутона “ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА“ и

 • от страна на Търговеца - след изпращането на e-mail до Клиента за потвърждение, че направената от него конкретна поръчка е приета.

В момента на изпълнението на горните две изисквания се счита, че е сключен договор за покупко-продажба от разстояние между Търговеца и Клиента. И двамата се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път по смисъла на настоящите Общи условия, Закона за защита на потребителите, Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

2. Задължение на Клиента  е да опазва конфиденциалността на потребителското си име и парола. Всяка изпратена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Търговеца за редовна, ако са използвани e-mail и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра.

3. Клиентът може да направи корекции и след заявката, но преди изпращането на стоката, като информира Търговеца за това на посочения за контакти e-mail или телефон.

4. Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността върху Клиента на заплатените от него стоки.

5. Преди изпращане на поръчаната стока, Търговецът има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон или e-mail, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

6. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчката и съответното прекратяване на договора в случаите, при които:

- Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни данни,  включително, когато е посочил фиктивен адрес или телефон

- Клиентът не е на посочения адрес и не отговаря на посочения телефон за контакти, за да се договори с куриера за получаването на доставката

- Клиентът не заплати посочената дължима сума.

 

ХIV. ДОСТАВКА

1. Доставките се извършват с куриерска фирма СПИДИ в цяла България до посочен от Клиента адрес за доставка.

2. Цената за доставка до офис на Спиди е 3,50 лв, а до адрес 5,50лв.

3. Стоката се доставя на Клиента на ръка срещу подпис. При доставката Клиентът подписва стокова разписка за приемо-предаване, която удостоверява точното изпълнение на поръчката. Когато Клиентът е избрал като начин на плащане Наложен платеж, разписката  за приет Паричен превод, която издава куриера замества касовата бележка и може да удостовери направената покупка, съгласно Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“.

4. Поръчките постъпили на Сайта до 15ч. се обработват през същия работен ден. Поръчки направени след 15ч. се обработват през следващия работен ден. Поръчки направени в почивни или празнични дни се обработват на следващия работен ден.

5. Срокът за доставка е до 3 работни дни от приемане на поръчката. Търговецът не носи отговорност за неспазване на срока в случай, че закъснението е по вина на:

 • куриерската фирма

 • форсмажорни обстоятелства -   като например лоши атмосферни условия, стачки и във всички случаи на непреодолима сила

 • когато адресът за доставка е в отдалечен район, или в такъв, че куриерската фирма доставя според собствения си график в определени дни от седмицата

 • в случай, когато е невъзможно Търговецът да се свърже с Клиента (чрез телефон или e-mail), ако има проблем с конкретната поръчка -  или във връзка с продукта, или във връзка с плащането

6. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира Клиента за това.

7. Пратките се връчват на Клиентите лично. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратката се връчва както следва:

 • за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

 • за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

8. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Търговеца или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено как Клиентът може да получи поръчката. При невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и стоката се връща на Търговеца. Стойността на доставката  обратно до Търговеца е дължима от Клиента! В този случай при осъществено авансово плащане с дебитна или кредитна карта или при банков превод, на Клиента ще му бъде удържана цената да доставка до Клиента, посочена в Сайта заедно с РЕАЛНАТА таксата за връщане до Търговеца, която е определена в тарифата на „СПИДИ“ АД! Останалата сума от предварително платената стока ще се възстанови от Търговеца по сметката на Клиента в срок от 3 (три) дни от получаването на върнатата пратка.

9. В случай, че поръчана и предварително платена от Клиента стока не може да бъде доставена/предоставена от Търговеца, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката му платена вече сума за стоката и доставката в срок от 3 (три) дни от датата на генериране на поръчката.

10. Възможностите за доставка могат да бъдат променяни от Търговеца по всяко време. 

XV. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

 

ХVI. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Клиентът има право да се откаже от направената поръчка  по всяко време, като уведоми за това Търговецът на посочените в Контакти телефон или e-mail.

 

XVII. РЕКЛАМАЦИЯ

1. Клиентът има право да предяви рекламация до Търговеца. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

 • да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

 • рекламацията да се предяви от Клиента в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на доставката на стоката;

2. При рекламация Клиентът има право да упражни правото си на отказ от сключения договор и да му бъде възстановена платената сума или да поиска замяна на стоката  с тази, предмет на договора.

3. При основателна рекламация Търговецът възстановява изцяло на Потребителя платената авансово сума, т.е. стойността на стоката, предмет на рекламацията  и доставката в двете посоки.


 

XVIII. ВРЪЩАНЕ / ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

1. В срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на доставка на продукта, Клиентът има право да  го върне или замени без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

2. Търговецът се задължава да възстанови изцяло заплатената от Клиента сума при връщането на продукта, съгласно чл. 55, ал. 6 от ЗЗП.

3. Транспортните разходи за връщане или замяна на стоката са за сметка на Клиента! В случай че Клиентът върне стоката без да заплати тези разходи, то те ще бъдат удържани от сумата, която Търговецът трябва да му възстанови.

4. Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й. Сумата за доставка, платена при получаване на стоките, е за сметка на Клиента и не се възстановява!


 

XIX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА ПРИ РЕКЛАМАЦИЯ, ВРЪЩАНЕ/ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

1. За да упражни правото си на рекламация или връщане/замяна на продукт  Клиентът е длъжен:

а) Да попълни и изпрати Формуляр за връщане на продукт. Търговецът ще върне отговор по e-mail за сумата за получаване и уточняване начина, по който тя  ще се възстанови на Клиента.

б) Да изпрати продукта в състоянието, в което го е получил от куриерската фирма, без да го е обработвал по какъвто и да било начин ( напр. пране, гладене, скъсан, изцапан), без да е свален етикета от същия, заедно с всички съпътстващи го документи  ( напр. касова бележка, фактура, стокова разписка) и аксесоари, ако е имало такива. Клиентът трябва да върне стоката до офис на Спиди № 614, находящ се на адрес: гр.Стара Загора - 6000, бул.“Митрополит Методий Кусев“ №4, получател: ИЛЛАЯ ЕООД.

2. При неизпълнение на тези условия Търговецът запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената от Клиента сума.

 

XX. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ НА КЛИЕНТА ПРИ РЕКЛАМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

Търговецът възстановява на Клиента сумата при рекламация или връщане на продукт:

 • по банков път в  посочена от Клиента банкова сметка в 3 (три) дневен срок от датата на получаване на върнатата стока

 • стойността на върнатите продукти може да бъде използвана като Ваучер за приспадане при следваща покупка от конкретния Клиент. Кода на ваучера и сумата за приспадане ще му  бъде изпратена на email-а, с който е направил своята регистация.


 

XXI.  ДРУГИ

1. Търговецът не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

2. Търговецът не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет - достъпа до Сайта..

3. Търговецът не носи отговорност  за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Търговеца (случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и др).

4. Търговецът не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на Сайта, поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, технически причини или други.

5. Търговецът не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за Клиента възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Клиента.

6. Във всички останали случаи отговорността на Търговеца е ограничена максимум до стойността на заплатена от Клиента сума.

7. Търговецът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

 

XXII. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, ще бъдат разрешавани съобразно българското законодателство.

 

XXIII. КОНТАКТИ

Осъществяването на кореспонденция с Търговеца се извършва:

 • телефон - 0877346282

 • e-mail: eshop@2hand.gr

 • Формуляр за запитване

 • Формуляр за връщане на продукт

 • Адрес за връщане на стока: офис на Спиди № 614, находящ се на адрес: гр.Стара Загора - 6000, бул.“Митрополит Методий Кусев“ №4, получател: ИЛЛАЯ ЕООД.

 • Плащанията към Търговеца се осъществяват по следната банкова сметка: Пиреос банк, IBAN: BG86PIRB80851605560022, SWIFT BIC код на Пиреос банк: PIRBBGSF, Иллая ЕООД
 

XXIV. БИСКВИТКИ (COOKIES)

Сайтът има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се изпращат от страниците на Сайта към браузъра на устройството на Потребителя. Те се запазват върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация, която да направи ползването на Сайта по-удобно за Потребителя. Сайтът използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

Във всеки един момент Потребителят може да оттегли съгласието за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтрие.