Мини количка

Количката е празна.

Политика за личните данни

 

1. Във формуляра за регистрация и във формуляра при закупуването на продукти като гост в онлайн магазина 2hand.gr, Клиентът подава лична информация, която е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Достъп през Сайта до тази информация имат единствено Търговецът и Клиентът. В съответствие с изискванията на ЗЗЛД Търговецът е регистриран като Администратор на лични данни с идетификационен номер 420942.

2. Търговецът е длъжен да осигури възможно най-добра защита на предоставените от Клиентите данни. За целта всеки регистриран Клиент влиза в своя профил чрез два кода за идентифициране: e-mail и парола. Задължение на Клиента е да не предоставя на никого тези кодове. Търговецът не носи отговорност, когато паролата на Клиент се използва от неуправомощено лице.  При съмнение от страна на Клиент, че профилът му се използва неправомерно, той трябва незабавно да се свърже с Търговеца.

3. За още по-сигурна защита на всички лични данни Сайтът използва и SSL сертификат.

4. Събираната информация за Потребителя, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се използва единствено и във връзка с изпълнение на съответния сключен договор за покупко-продажба на стока от онлайн магазина. Посочената в предходното изречение  информация не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен орган или компетентна институция.

5. Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на Клиента и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването им от страна на Търговеца. Също така може да поиска от същия  профилът му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане в свободен текст до e-mail: eshop@2hand.gr.

6. Търговецът не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия. Търговски съобщения се изпращат единствено до Потребители, дали своето изрично съгласие за получаване на такива съобщения чрез кликване на бутона „Абониране за бюлетин“. Всеки Потребител има правото да деактивира вече даденото съгласие чрез влизане в профила си в Сайта и кликване на съответния бутон.

7. Търговецът няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта, и по никакъв начин не може да ги регистрира или съхранява. Достъп до тях имат само съответно: банката-издател на картата на клиента, и Банковата организация за разплащане с използване на карти в България - Борика. Те гарантират сигурността на данните на Клиента.

8. Търговецът не носи отговорност за неприкосновеността и сигурността на личните данни, предадени чрез Сайта, в случай на неоторизиран достъп (целенасочени /планирани или инцидентни/ хакерски атаки) от трети лица.

 
Върни До Горе